Тематические сайты, по благословению епископа Новокузнецкого и Таштагольского Владимира:

Исповедь и Причастие    Соборование    Молитва     Война со страстями    Смерть поминовение    Крещение и Миропомазание     Епархия НВК


Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Целительница»

Конда́к 1.

Избра́нней от все́х родо́в Пресвяте́й Де́ве Богоро́дице, яви́вшейся иногда́ кли́рику боля́щу, во е́же исцели́ти его́ от боле́зни лю́тыя, похва́льное прино́сим пе́ние. Ты́ же, Всеми́лостивая Влады́чице, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких бе́д и скорбе́й, и боле́зней свободи́ ны́, зову́щия Ти́:

Ра́дуйся, Благода́тная Цели́тельнице ду́ш и теле́с на́ших.

И́кос 1.

Арха́нгел Гаврии́л, возвеща́я Пресвяте́й Де́ве Мари́и безсе́менное зача́тие от Нея́ Сы́на Бо́жия, рече́: «Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, благослове́нна Ты́ в жена́х»; мы́ же, гре́шнии, гла́су Арха́нгелову подража́ти дерза́юще, с ве́рою, любо́вию и благогове́нием вопие́м пе́ния сицева́я:

Ра́дуйся, от нача́ла веко́в во главу́ на́шего спасе́ния предызбра́нная; ра́дуйся, многообра́зне от проро́ков предвозвеще́нная.

Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная, заче́ншая Сы́на от Ду́ха Свята́го; ра́дуйся, Ма́ти, в рождестве́ и по рождестве́ пребы́вшая Де́во.

Ра́дуйся, Оде́ющагося све́том, я́ко ри́зою, пелена́ми пови́вшая; ра́дуйся, млеко́м пита́вшая го́рняя и до́льняя благода́тию Свое́ю Пита́ющаго.

Ра́дуйся, на руку́ Твое́ю носи́вшая Вседержи́теля; ра́дуйся, о Промысли́теле всея́ тва́ри попече́ние име́вшая.

Ра́дуйся, па́че все́х Сы́на Твоего́ возлюби́вшая; ра́дуйся, па́че все́х от Него́ превознесе́нная.

Ра́дуйся, честне́йшая и сла́внейшая без сравне́ния все́х Небе́сных Си́л; ра́дуйся, превы́шшая вся́каго созда́ния.

Ра́дуйся, Благода́тная Цели́тельнице ду́ш и теле́с на́ших.

Конда́к 2.

Ви́дяще, Пресвята́я Влады́чице, усе́рдие и благогове́ние кли́рика Вике́нтия, на вся́к де́нь преклоня́ющаго коле́на пред честны́м Твои́м о́бразом и арха́нгельское приве́тствие Тебе́ принося́щаго, прия́ла еси́ таково́е его́ благоугожде́ние и дарова́ла еси́ ему́ во дни́ боле́зни внеза́пное и ди́вное со одра́ воста́ние. Те́мже и мы́ преклоня́ем коле́на ду́ш и теле́с на́ших пред цельбоно́сным Твои́м о́бразом, Госпоже́ на́ша Богоро́дице, и, помина́юще чу́дное явле́ние Твое́ кли́рику боля́щему, вопие́м Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Разуме́в чуде́сное исцеле́ние от тя́жкаго неду́га, кли́рик Вике́нтий воста́ с убо́гаго ло́жа своего́, и́де в це́рковь и та́мо пе́сньми хвале́бными просла́ви Тя́, Цели́тельницу все́х боля́щих. Приими́ у́бо и от на́с, Ма́ти Бо́жия, сия́ благохвале́ния:

Ра́дуйся, от вра́т сме́ртных неисце́льно боля́щих к жи́зни возвраща́ющая; ра́дуйся, сострада́ния к стра́ждущим преиспо́лненная.

Ра́дуйся, пораже́нных разли́чными неду́ги чуде́сно исцеля́ющая; ра́дуйся, во вся́ких ско́рбех и печа́лех небе́сную отра́ду в сердца́ на́ша излива́ющая.

Ра́дуйся, в христиа́нских доброде́телех преуспе́ти на́м помога́ющая; ра́дуйся, любо́вию к Бо́гу и бли́жним на́с воодушевля́ющая.

Ра́дуйся, от растлева́ющих ду́шу и те́ло собла́знов ми́ра сего́ сохраня́ющая; ра́дуйся, ско́рая услы́шательнице усе́рдно Тебе́ моля́щихся.

Ра́дуйся, источа́ющая вели́кия ми́лости и щедро́ты лю́бящим Тя́; ра́дуйся, упова́ющим на Тя́ вся́ потре́бная в животе́ се́м да́рующая.

Ра́дуйся, ублажа́ющих Тя́ в гро́зный ча́с сме́рти не оставля́ющая; ра́дуйся, почита́ющих Тя́ жи́зни ве́чныя сподобля́ющая.

Ра́дуйся, Благода́тная Цели́тельнице ду́ш и теле́с на́ших.

Конда́к 3.

Си́лою, да́нною от Тебе́, Госпоже́ Цари́це и Влады́чице, свята́я ико́на Твоя́ источа́ет неоску́дно исцеле́ния стра́ждущим от неду́г многоразли́чных с несумне́нною ве́рою к не́й притека́ющим, Бо́гу же вопию́щим: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Иму́щи премно́гую любо́вь к ро́ду христиа́нскому и Ма́тернее о не́м попече́ние, все́м прося́щим у Тебе́ по́мощи и заступле́ния вся́кое благо́е проше́ние ско́ро исполня́еши; сего́ ра́ди Тебе́, всемо́щней Засту́пнице и ско́рой Помо́щнице на́шей, прино́сим похвалы́ сия́:

Ра́дуйся, скорбя́щих утеше́ние; ра́дуйся, безнаде́жных наде́ждо.

Ра́дуйся, тружда́ющихся по́мощь и укрепле́ние; ра́дуйся, ни́щих одея́ние.

Ра́дуйся, а́лчущих пита́тельнице; ра́дуйся, оби́димых и гони́мых засту́пнице.

Ра́дуйся, оби́дящих устраши́тельнице; ра́дуйся, в христиа́нской ве́ре наста́внице.

Ра́дуйся, взыска́ние поги́бших; ра́дуйся, спору́чнице спасе́ния гре́шных.

Ра́дуйся, Благода́тная Цели́тельнице ду́ш и теле́с на́ших.

Конда́к 4.

Бу́ри страсте́й и похоте́й, и искуше́ний бесо́вских изба́ви на́с, Премилосе́рдая Богоро́дице, укрепи́ и сохрани́ в на́с до конца́ жи́зни на́шея ве́ру правосла́вную и пре́данность Святе́й Це́ркви, да возмо́жем невозбра́нно пе́ти Го́споду Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́ша Госпо́дь на небеси́ Твоя́ о на́с моле́ния, Преблага́я Влады́чице, исполня́ет ско́ро вся́кое проше́ние Твое́. Ве́дуще таково́е Ма́тернее дерзнове́ние к Сы́ну Твоему́, Го́споду на́шему Иису́су Христу́, вси́ к Тебе́ прибега́ем и усе́рдно мо́лим Тя́: предста́тельствуй о на́с, многогре́шных рабе́х Твои́х, пред Всемогу́щим Созда́телем на́шим, да не погуби́т на́с со беззако́ньми на́шими, но да пода́ст на́м оставле́ние прегреше́ний, вопию́щим Тебе́ из глубины́ души́:

Ра́дуйся, предста́тельнице на́ша пред Бо́гом, ми́р от бе́д спаса́ющая; ра́дуйся, Сы́на Твоего́ на ми́лость к на́м недосто́йным преклоня́ющая.

Ра́дуйся, от запале́ния о́гненнаго росо́ю моли́тв Твои́х избавля́ющая; ра́дуйся, уда́ры мо́лнии и гро́ма от главы́ на́шея отводя́щая.

Ра́дуйся, юро́дивую му́дрость ве́ка сего́ посрамля́ющая; ра́дуйся, пу́ть спасе́ния заблу́ждшим показу́ющая.

Ра́дуйся, гре́шным к Бо́гу дерзнове́ние да́рующая; ра́дуйся, изнемога́ющим в напа́стех, ско́рбех и искуше́ниих ско́ро помога́ющая.

Ра́дуйся, в посте́, моли́тве и богомы́слии пребыва́ющим при́сно спребыва́ющая; ра́дуйся, бла́га земна́я, су́етная и скоропреходя́щая презира́ти на́с науча́ющая.

Ра́дуйся, к небе́сным и ве́чным сокро́вищем умы́ и сердца́ на́ша возводя́щая; ра́дуйся, еди́ное на потре́бу избира́ти науча́ющая.

Ра́дуйся, Благода́тная Цели́тельнице ду́ш и теле́с на́ших.

Конда́к 5.

Све́т небе́сный озари́ хра́мину боля́щаго кли́рика, егда́ предста́ла еси́, Преблага́я Влады́чице, дарова́ти ему́ исцеле́ние от лю́таго неду́га. О Пресвята́я Госпоже́ Богоро́дице, просвети́ помраче́нныя мно́гими грехми́ ду́ши на́ша и пода́ждь исцеле́ние боле́знующим телесе́м на́шим, да, прославля́я Твоя́ ми́лости, вопие́м ра́достно Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́дяще Тя́, Влады́чицу Богоро́дицу, пред огнезра́чным Престо́лом Пресвяты́я Тро́ицы стоя́щу и за христиа́н моля́щуюся, небе́сныя си́лы и вси́ святи́и от ве́ка Бо́гу угоди́вшии немо́лчными славосло́вии ублажа́ют Тя́. Мы́ же, гре́шнии, на земли́, любо́вию к Тебе́ подвиза́емии, дерза́ем воспева́ти Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, Ма́тернею любо́вию ве́сь ми́р христиа́нский объе́млющая; ра́дуйся, моли́твами Твои́ми к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́с спаса́ющая.

Ра́дуйся, изря́дная спобо́рнице веду́щим бра́нь проти́ву искуше́ний мирски́х и душевре́дных; ра́дуйся, наста́внице целому́дрия и воздержа́ния.

Ра́дуйся, все́х, прибега́ющих под кро́в Тво́й, прие́млющая; ра́дуйся, от вся́кия зло́бы и вражды́ ми́ром и любо́вию огражда́ющая.

Ра́дуйся, подви́жников благоче́стия к го́рнему Иерусали́му путеводи́тельнице; ра́дуйся, душепа́губных ересе́й и раско́лов искорени́тельнице.

Ра́дуйся, ско́рая в беда́х и печа́лех Уте́шительнице; ра́дуйся, все́х ве́рных блага́я Засту́пнице.

Ра́дуйся, Благода́тная Цели́тельнице ду́ш и теле́с на́ших.

Конда́к 6.

Пропове́дует Свята́я Правосла́вная Це́рковь мно́жество чуде́с Твои́х и вели́кия Твоя́ ми́лости, Преблага́я Влады́чице, я́ко гра́ды и ве́си огражда́еши, оби́тели и́ноческия и жили́ща благочести́вых защища́еши, оби́димых заступа́еши и вся́ блага́я и душеполе́зная низпосыла́еши все́м прославля́ющим Тя́ и пою́щим Сы́ну Твоему́: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Све́тло красу́ется, Госпоже́ Богоро́дице, чудотво́рная Твоя́ ико́на, имену́емая Цели́тельница, прогоня́ющи от все́х ве́рных тьму́ искуше́ний и напа́стей и оби́льно исцеле́ния источа́ющи. Сего́ ра́ди во умиле́нии зове́м Ти́:

Ра́дуйся, от неисце́льных боле́зней ско́рое исцеле́ние подаю́щая; ра́дуйся, от вся́ких бе́д и скорбе́й избавля́ющая.

Ра́дуйся, грехо́вныя стра́сти укроща́ющая; ра́дуйся, коле́блющихся в ве́ре правосла́вней укрепля́ющая.

Ра́дуйся, утеше́ние благода́тное в сердца́ боголюби́выя излива́ющая; ра́дуйся, наде́ждою небе́сных бла́г ве́рных ду́ши услажда́ющая.

Ра́дуйся, в до́брых де́лех преуспева́ти на́м помога́ющая; ра́дуйся, от ви́димых и неви́димых вра́г на́с защища́ющая.

Ра́дуйся, благода́тию Твое́ю па́дших возставля́ющая; ра́дуйся, стра́х Бо́жий в сердца́ на́ша вселя́ющая.

Ра́дуйся, Благода́тная Цели́тельнице ду́ш и теле́с на́ших.

Конда́к 7.

Хотя́щи яви́ти милосе́рдие Твое́ неизрече́нное, дарова́ла еси́ на́м, преблага́я Богоро́дице Де́во, чудотво́рную ико́ну Твою́, имену́емую Цели́тельница, да вси́, притека́ющии к не́й с ве́рою, от боле́зней свобожда́ются и вся́каго утеше́ния сподобля́ются. Сего́ ра́ди вопие́м о Тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Ди́вна и пресла́вна дела́ Твоя́, Пренепоро́чная Влады́чице: все́м бо, бога́тым и ни́щим, здра́вым и боля́щим, с приле́жною моли́твою к цельбоно́сней ико́не Твое́й притека́ющим, вся́ блага́я по коего́ждо потре́бе и в ме́ру ве́ры и любве́ подае́ши. Те́мже и мы́ не таи́м Твои́х благодея́ний, но, благода́рственно прославля́юще ми́лости Твоя́, глаго́лем Ти́ си́це:

Ра́дуйся, глухи́х слы́шание; ра́дуйся, слепы́х прозре́ние.

Ра́дуйся, немы́х глаго́лание; ра́дуйся, хромы́х хожде́ние.

Ра́дуйся, прокаже́нных очище́ние; ра́дуйся, разсла́бленных укрепле́ние.

Ра́дуйся, от злы́х и лука́вых духо́в свобожде́ние; ра́дуйся, по Бо́зе на́ше прибе́жище и заступле́ние.

Ра́дуйся, от ну́жд, печа́лей и бе́д непрело́жное избавле́ние; ра́дуйся, пристра́стие к тле́нному бога́тству искореня́ющая.

Ра́дуйся, иска́ти бога́тство нетле́нное на небеси́ науча́ющая; ра́дуйся, у́м на́м в го́рняя вперя́ющая.

Ра́дуйся, Благода́тная Цели́тельнице ду́ш и теле́с на́ших.

Конда́к 8.

Стра́нники и прише́льцы в ми́ре се́м ско́рбнем и многомяте́жнем су́ще, ве́чнаго Небе́снаго Оте́чества взыску́ем и Тебе́, всемо́щную Цари́цу Присноде́ву Богоро́дицу, смире́нно про́сим: путево́дствуй на́с по стезя́м спаси́тельных за́поведей Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, да, избе́гше сете́й неви́димаго врага́, возмо́жем невозбра́нно воспева́ти Вседержи́телю Бо́гу пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Ве́сь ми́р христиа́нский ублажа́ет Тя́, Пренепоро́чную Де́ву, гла́сы хвале́бными: все́м бо ве́рным, наипа́че же боля́щим, уте́шительно е́сть взира́ти на всечестну́ю ико́ну Твою́, Цели́тельница имену́емую. О Пречу́дная Госпоже́ Богоро́дице, приими́ и на́ша умиле́нная благохвале́ния такова́я:

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша; ра́дуйся, добро́то несказа́нная.

Ра́дуйся, высото́ доброде́телей; ра́дуйся, глубино́ смиренному́дрия.

Ра́дуйся, неистощи́мый исто́чниче ми́лостей и щедро́т; ра́дуйся, благоуха́нный Цве́те де́вства и чистоты́.

Ра́дуйся, ве́ры христиа́нския утвержде́ние; ра́дуйся, нече́стия обличе́ние.

Ра́дуйся, го́рних си́л похвало́; ра́дуйся, все́х пра́ведных сла́во.

Ра́дуйся, все́х гре́шных упова́ние; ра́дуйся, ненаде́емых наде́яние.

Ра́дуйся, Благода́тная Цели́тельнице ду́ш и теле́с на́ших.

Конда́к 9.

Все́ упова́ние на Тя́ возлага́ем, Ма́ти Бо́жия, и в ско́рбех и боле́знех ко святе́й ико́не Твое́й с благогове́нием и ве́рою притека́ем, ча́юще от нея́ ско́рое утеше́ние и исцеле́ние получи́ти. О Пресвята́я Цари́це Богоро́дице, воззри́ ми́лостивно на на́с, смире́нных рабо́в Твои́х, и ускори́ испо́лнити вся́, я́же на по́льзу на́м, и в се́й жи́зни и в бу́дущей, да, прославля́я Твое́ благоутро́бие, воспева́ем Творцу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́и многовеща́ннии не возмо́гут досто́йно восхвали́ти Тя́, Пречи́стую Де́ву, честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, безсе́менно ро́ждшую Спа́са ду́ш на́ших. Мы́ же, а́ще и не́мощни есмы́, оба́че, любо́вию к Тебе́ побежда́еми, отверза́ем недосто́йныя уста́ своя́ на похвалы́ Тебе́ сицевы́я:

Ра́дуйся, умы́ челове́ческими и а́нгельскими непостижи́мая та́йно; ра́дуйся, чистото́ю А́нгелов превозше́дшая.

Ра́дуйся, чуде́с Христо́вых нача́ло; ра́дуйся, все́х проро́честв исполне́ние.

Ра́дуйся, де́вство и рождество́ в себе́ чу́дно сочета́вшая; ра́дуйся, во обою́ непоро́чно и свя́то Себе́ сохра́ньшая.

Ра́дуйся, Ма́ти Сы́на Бо́жия и Бо́га Вы́шняго; ра́дуйся, па́дшему челове́честву отве́рзшая вхо́д в ца́рствие го́рнее.

Ра́дуйся, ти́хое приста́нище от бу́рь пла́вающим по мо́рю жите́йскому; ра́дуйся, Бо́гом дарова́нная отра́до стра́ждущим.

Ра́дуйся, сия́ющая благода́тию и сла́вою преди́вных зна́мений и чуде́с; ра́дуйся, прие́млющая похвале́ние людски́х слове́с.

Ра́дуйся, Благода́тная Цели́тельнице ду́ш и теле́с на́ших.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́ ро́д челове́ческий от беззако́ний и ве́чныя му́ки человеколю́бец Госпо́дь, Тя́, Ма́терь Свою́, дарова́ в по́мощь, покро́в и защи́ту ве́рующим в Него́. Прославля́юще таково́е Созда́теля на́шего безме́рное милосе́рдие о на́с, гре́шных, благода́рственным се́рдцем и усты́ вопие́м Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ еси́ необори́мая и заступле́ние кре́пкое, Богоро́дице Де́во, все́м с моли́твою к Тебе́ прибега́ющим. Те́мже у́бо и на́с, недосто́йных, огради́ от лю́тых боле́зней и от вся́каго зла́го обстоя́ния и пода́ждь во все́х де́лех благовре́менную по́мощь и укрепле́ние взыва́ющим Ти́:

Ра́дуйся, Засту́пнице на́ша и похвало́; ра́дуйся, Храни́тельнице на́ша и утвержде́ние.

Ра́дуйся, Отра́до на́ша и ди́вное о на́с попече́ние; ра́дуйся, изве́стное прибе́жище на́ше во все́х ско́рбных обстоя́ниих.

Ра́дуйся, младе́нцев воспита́ние; ра́дуйся, ю́ных наста́внице целому́дрия.

Ра́дуйся, супру́гом любо́вь и согла́сие да́рующая; ра́дуйся, благогове́йных ста́рцев к ми́рной кончи́не жития́ приводя́щая.

Ра́дуйся, ве́рных па́стырей Святы́я Це́ркве укрепля́ющая и вразумля́ющая; ра́дуйся, в и́ноческом о́бразе подвиза́ющимся хода́таице ве́чнаго ра́дования.

Ра́дуйся, в ми́ре благочести́во живу́щих не оставля́ющая Свои́м заступле́нием; ра́дуйся, все́м христиа́ном преди́вное вспоможе́ние.

Ра́дуйся, Благода́тная Цели́тельнице ду́ш и теле́с на́ших.

Конда́к 11.

Пе́ния и мольбы́ всеумиле́нныя, ны́не на́ми приноси́мыя пред цельбоно́сным Твои́м о́бразом, приими́, Присноде́во Богоро́дице, и сподо́би до конца́ жи́зни на́шея Еди́ному Бо́гу воспева́ти: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светоза́рне сия́ет чудотво́рная ико́на Твоя́, Ма́ти Бо́жия, источа́ющи ве́рным то́ки исцеле́ний благода́тных и наставля́ющи блужда́ющих во тьме́ грехо́в на све́тлый пу́ть доброде́телей и спасе́ния. Сего́ ра́ди вопие́м Ти́ хвале́бныя пе́сни таковы́я:

Ра́дуйся, осене́нием Твоея́ ико́ны си́лу вра́жию от все́х прогоня́ющая; ра́дуйся, все́м прибега́ющим в ско́рбех, ну́ждах и боле́знех ско́рое утеше́ние и исцеле́ние подава́ющая.

Ра́дуйся, чу́до чуде́с, Одиги́трие Влады́чице, на пу́ть спасе́ния наставля́ющая; ра́дуйся, ми́рное устрое́ние обурева́емым напа́стьми да́рующая.

Ра́дуйся, чистото́ю Твое́ю чи́стому житию́ на́с науча́ющая; ра́дуйся, лука́вых, го́рдых и гневли́вых люде́й вразумля́ющая.

Ра́дуйся, пра́вую ве́ру и стра́х Бо́жий в на́с вселя́ющая; ра́дуйся, све́том Христо́ва уче́ния тьму́ неве́рия прогоня́ющая.

Ра́дуйся, смуще́ния помышле́ний сумни́тельных удаля́ющая; ра́дуйся, все́х духо́вных даро́в ще́драя пода́тельнице.

Ра́дуйся, благоче́стия наста́внице; ра́дуйся, ми́ра хода́таице.

Ра́дуйся, Благода́тная Цели́тельнице ду́ш и теле́с на́ших.

Конда́к 12.

Благода́тию и щедро́тами Твои́ми, Премилосе́рдая Влады́чице, не оставля́еши христиа́н правосла́вных, да́рующи скорбя́щим утеше́ние, оби́димым заступле́ние, боля́щим исцеле́ние и все́м су́щим в беда́х многоразли́чных избавле́ние; сего́ ра́ди, прославля́юще Тя́, благода́рственно вопие́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще Твоя́ неизрече́нныя ми́лости и чудеса́, явля́емая на́м недосто́йным, преклоня́ем коле́на пред цельбоно́сным Твои́м о́бразом, Богоро́дице Присноде́во, и мо́лим Тя́ усе́рдно: пода́ждь на́м ми́р, тишину́ и благу́ю христиа́нскую кончи́ну и не оста́ви без Твоея́ по́мощи и заступле́ния во второ́м прише́ствии Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего все́х принося́щих Ти́ со умиле́нием сия́ похвалы́:

Ра́дуйся, в уны́ние и отча́яние впа́дших наде́ждою спасе́ния укрепля́ющая; ра́дуйся, у́зы грехо́вныя разреша́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведный на на́с гне́в Бо́жий на ми́лость прелага́ющая; ра́дуйся, земно́е житие́ на́ше до́бре устроя́ющая.

Ра́дуйся, от опа́сных обстоя́ний на́с избавля́ющая; ра́дуйся, в ча́с кончи́ны все́м ве́рным ско́рая Помо́щнице.

Ра́дуйся, чту́щих Тя́ на мыта́рствах возду́шных заступа́ющая; ра́дуйся, любо́вь к Тебе́ иму́щим врата́ ра́йская отверза́ющая.

Ра́дуйся, прославля́ющих Тя́ ве́чнаго блаже́нства в Ца́рствии Небе́снем сподобля́ющая; ра́дуйся, не чту́щих Тя́ пред все́ми посрамля́ющая.

Ра́дуйся, держа́вная Скоропомо́щнице на́ша во дни́ тя́жких испыта́ний; ра́дуйся, я́ко во дни́ све́тлыя на́м сора́дуешися.

Ра́дуйся, Благода́тная Цели́тельнице ду́ш и теле́с на́ших.

Конда́к 13.

О Всепе́тая Ма́ти сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, ми́лостивно приими́ сие́ ма́лое моле́ние на́ше, изба́ви на́с от вся́кия напа́сти, боле́зни и внеза́пныя сме́рти и сподо́би на́с насле́дниками бы́ти Ца́рствия Небе́снаго и со все́ми святы́ми воспева́ти Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й и конда́к 1-й.

И́кос 1.

Арха́нгел Гаврии́л, возвеща́я Пресвяте́й Де́ве Мари́и безсе́менное зача́тие от Нея́ Сы́на Бо́жия, рече́: «Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, благослове́нна Ты́ в жена́х»; мы́ же, гре́шнии, гла́су Арха́нгелову подража́ти дерза́юще, с ве́рою, любо́вию и благогове́нием вопие́м пе́ния сицева́я:

Ра́дуйся, от нача́ла веко́в во главу́ на́шего спасе́ния предызбра́нная; ра́дуйся, многообра́зне от проро́ков предвозвеще́нная.

Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная, заче́ншая Сы́на от Ду́ха Свята́го; ра́дуйся, Ма́ти, в рождестве́ и по рождестве́ пребы́вшая Де́во.

Ра́дуйся, Оде́ющагося све́том, я́ко ри́зою, пелена́ми пови́вшая; ра́дуйся, млеко́м пита́вшая го́рняя и до́льняя благода́тию Свое́ю Пита́ющаго.

Ра́дуйся, на руку́ Твое́ю носи́вшая Вседержи́теля; ра́дуйся, о Промысли́теле всея́ тва́ри попече́ние име́вшая.

Ра́дуйся, па́че все́х Сы́на Твоего́ возлюби́вшая; ра́дуйся, па́че все́х от Него́ превознесе́нная.

Ра́дуйся, честне́йшая и сла́внейшая без сравне́ния все́х Небе́сных Си́л; ра́дуйся, превы́шшая вся́каго созда́ния.

Ра́дуйся, Благода́тная Цели́тельнице ду́ш и теле́с на́ших.

Конда́к 1.

Избра́нней от все́х родо́в Пресвяте́й Де́ве Богоро́дице, яви́вшейся иногда́ кли́рику боля́щу, во е́же исцели́ти его́ от боле́зни лю́тыя, похва́льное прино́сим пе́ние. Ты́ же, Всеми́лостивая Влады́чице, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких бе́д и скорбе́й, и боле́зней свободи́ ны́, зову́щия Ти́:

Ра́дуйся, Благода́тная Цели́тельнице ду́ш и теле́с на́ших.

Моли́тва.

О Пресвята́я Госпоже́ Цари́це Богоро́дице, вы́сшая все́х небе́сных си́л и святе́йшая все́х святы́х! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред всечестны́м и цельбоно́сным о́бразом Твои́м, воспомина́юще ди́вное явле́ние Твое́ боля́щему кли́рику Вике́нтию, и усе́рдно мо́лим Тя́, всеси́льную ро́да на́шего засту́пницу и помо́щницу: я́коже дре́вле подала́ исцеле́ние тому́ кли́рику, та́ко и ны́не исцели́ на́ша ду́ши и телеса́, боле́знующия ра́нами грехо́в и страсте́й многоразли́чных, изба́ви на́с от вся́ких напа́стей, бе́д, скорбе́й и ве́чнаго осужде́ния, сохрани́ от душепа́губных уче́ний и безве́рия, от льсти́вых и на́глых нападе́ний неви́димых враго́в, пода́ждь на́м христиа́нскую кончи́ну, безболе́зненну, ми́рну, непосты́дну, Святы́х Та́ин прича́стну. И сподо́би на́с на нелицеприя́тнем суди́щи Христо́ве ста́ти одесну́ю Всепра́веднаго Судии́ и блаже́нный гла́с Его́ услы́шати: «Прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное ва́м Ца́рствие от сложе́ния ми́ра». Ами́нь.