Молитва пред иконою Божией Матери «Неувядаемый Цвет» (16 апреля)

О, Пресвята́я и Пренепоро́чная Ма́ти Де́во, наде́ждо христиа́н и прибе́жище гре́шным! Защити́ всех в несча́стиях к Тебе́ прибега́ющих, услы́ши стена́ния на́ша, приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию на́шему. Влады́чице и Ма́ти Бо́га на́шего, не пре́зри тре́бующия Твоея́ по́мощи и не отри́ни нас гре́шных, вразуми́ и научи́ нас, не отступи́ от нас, рабо́в Твои́х, за ропта́ние на́ше. Бу́ди нам Мать и Покрови́тельница, вруча́ем себе́ ми́лостивому Покро́ву Твоему́. Приведи́ нас, гре́шных, к ти́хой и безмяте́жной жи́зни, да опла́чем грехи́ на́ши. О, Ма́ти Мари́е, на́ша преблага́я и ско́рая Засту́пнице, покры́й нас Свои́м хода́тайством, защити́ от враго́в ви́димых и неви́димых, умягчи́ сердца́ злых люде́й, возстаю́щих на нас. О, Ма́ти Го́спода Творца́ на́шего! Ты еси́ Ко́рень Де́вства и Неувяда́ющий Цвет чистоты́ и целому́дрия, пошли́ по́мощь нам немощны́м и обурева́емым плотски́ми страстьми́ и блужда́ющим сердца́ми. Просвети́ на́ши душе́вныя о́чи, да ви́дим пути́ пра́вды Бо́жия. Благода́тию Сы́на Твоего́ укрепи́ на́шу сла́бую во́лю во исполне́ние за́поведей, да изба́вимся от вся́кия беды́ и напа́сти и оправда́ны бу́дем Твои́м пречу́дным заступле́нием на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́, Ему́же мы воздае́м сла́ву, честь и поклоне́ние ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: Азбука.ру